Derinde yatan dinamik ve motivasyonları saptayan niteliksel araştırmalardır. İstatistiki anlam taşıyan sayısal sonuçları vermek zorunda değildir. Analizlerde psikoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, semioloji gibi disiplinlerden yararlanılır. Muhakeme yeteneği, entelektüel birikim ve esneklik gerektirir.

Kalitatif araştırmalarda kullandığımız yöntemler:

Empatik / etnografik araştırmalar; Etnografik araştırmalar kişi ya da grubun değer, yaşam tarzı, tüketim, ritüel, yaşam alanı, günlük hayat ve kültür boyutunu doğal ortamlarında bulunarak ve mümkün olduğunca birlikte vakit geçirerek saptar. Psikoloji, sosyal antropoloji ve semioloji yöntemlerinin bütünü kullanılabilir. Söylenenleri ve söylenmeyenleri, yüzeydekileri ve derindekileri, farkında olunanları ve olunmayanları gözlemler. Öğretilmiş ve refleks cevaplardan çok derinde yatanları ve bilinç altını kurcalar. Süreç ve an birlikte yaşanır.
Derinlemesine görüşmeler: Birebir görüşmeler olarak da adlandırılan derinlemesine görüşmeler standart bir soru akışı olmayan, belli bir kalıbı olmayan, bir kişi veya en fazla iki kişi ile yapılan görüşmelerdir.

Fokus gruplar: Hedef kitleden 6-8 kişi davet edilerek moderatör eşliğinde toplantı yapılmaktadır. Katı kalıpları yoktur ve konuları önceden belirlenmiş bir akış eşliğinde bir veya iki saat sohbet edilmektedir.

Gözlem: Hedef kitle mümkün olduğunca davranışları manipüle edilmeyecek doğal ortamında gözlemlenir (alışveriş, iletişim vs).

Uygulanan projektif teknikler:
  • Resimli diyaloglar
  • Kolaj
  • Semioloji
  • Kişiselleştirme
  • Cümle tamamlama
  • Erickson coaching
  • Transaksiyonel analiz
Fotoğraf: Nurhan Keeler Milano Tasarım Fuarı 2008
Sitemizdeki resimler ressam Yiğit Yazıcı'ya aittir.
Site Tasarım: Handan Ertaş